Uz pacientu orientēta pieeja ģimenes medicīnā

2014/03/08